WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

BARNS 10 jaar

WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

Groter is niet altijd beter als starter

Veel hardwerkende en gemotiveerde ondernemers steken heel wat energie in het toevoegen van bijkomende functionaliteiten in hun nieuwe producten en diensten, ervan uit gaand dat dit hun aanbod aantrekkelijker maakt voor de klanten. In realiteit zullen die extra’s het product wellicht verwarrender en minder aantrekkelijk maken voor iedereen. “FOCUS” is de kunst om je werkterrein te beperken tot de belangrijkste functies die écht de moeite waard zijn voor de meerderheid van de klanten die jìj wenst.

YouTube werkt met video’s, Instagram doet het met foto’s, Amazon concentreert zich op boeken. Ikzelf focus me op maximaal drie kerndomeinen op marketingvlak voor kleine ondernemers: website, nieuwsbrief, en fotografie, met één doel: een kwalitatieve présence hebben op internet. Geen extra programmatuur, geen verkoop van computers, geen bijkomende accessoires.

Er zijn tal van redenen waarom een niet-geconcentreerde starter minder overlevingskansen zal hebben, minder aandacht zal krijgen van de markt en mogelijke investeerders, en daardoor de kans zal missen om effectief te groeien.

De totale tijd die nodig is om een product op de markt te brengen (de time-to-market) is gekoppeld aan de grootte van je aanbod.

Vandaag de dag wijzigt de markt in vele zakelijke domeinen ongeveer om de drie maand. Met de huidige lage instapkosten, is het voor flexibele concurrenten dus eenvoudig om snel kansen en klanten van jou af te snoepen. Geen enkele starter kan snel genoeg een brede en uitgebreide strategie uitwerken om voorop te blijven.

Een breed productaanbod vereist teveel infrastructuur.

Het is moeilijk om meer geld te vinden, laat staan meerdere efficiënte processen tegelijk opbouwen. Onthou dat elk aspect van elk product ontwikkeling, testen, productie, marketing, en distributie vereist. Met andere woorden, hoe meer producteigenschappen, hoe meer de kans op falen (exponentieel) stijgt.

Een olifant kan niet flexibel reageren.

Elke succesvolle startup die ik ken, heeft in zijn beginjaren enkele keren het roer omgegooid en zo gaandeweg geleerd wat echt werkt in de markt en tijdens het verkoopproces. YouTube en Facebook bijvoorbeeld waren oorspronkelijk bedoeld als dating sites. Dus niet mee inzitten – durf als startup van koers te veranderen!

Marktleider willen worden/blijven vereist continu innoveren.

De initiële hogere kosten voor een startup in tijd en euros zijn slechts een begin. Onthou dat het “eerst-op-de-markt” voordeel niet lang duurt. Daarom moet je voortdurend willen innoveren in alle aspecten van je productlijn om voorop te blijven, zoniet zal je startup snel ingehaald worden door de concurrentie.

Marketing voeren rond een log product (of dienst) met teveel toeters en bellen is nefast.

Het is haast onmogelijk een beklijvende boodschap te lanceren met de focus op meer dan drie kernwoorden. Hoe meer je probeert in te zetten op de breedte en diepte van de diensten die je aanbiedt, hoe minder je publiek je boodschap zal vatten, hoe sneller ze zullen stappen naar een concurrent die scherp stelt op één duidelijke wens.

Neem niet teveel hooi ineens op je vork.

Bevat je product of dienst teveel elementen, dan zal zelfs jij (als zaakvoerder) je prioriteiten niet meer correct kunnen stellen, waardoor je team gefrustreerd en vermoeid raakt, de motivatie verliest, en uiteindelijk niks goeds meer doet. Onthou: nieuwe ondernemer in een nieuwe startup? Leer stappen voor je probeert te lopen.

En uiteraard is focussen op de verkeerde dingen al even nefast en onproductief. Voor sommige ondernemingen is focus op het product niet het belangrijkste element. Misschien moet je de nadruk leggen op één bepaald distributiekanaal, een betere klantenservice, of een vereenvoudigde prijssetting. In elk geval is het aannemen van de beste werknemers wellicht belangrijker dan het toevoegen van enkele nieuwe mogelijkheden aan uw product of dienst.

Besluit

De eerste (én top) focus voor elke ondernemer moet zijn: strategie. Die moet eenvoudig zijn, opgeschreven, en gekend zijn door je hele team. Een eenvoudige test: kan je snel jouw drie top-prioriteiten opsommen? Kan elk van je teamleden antwoorden met dezelfde drie prioriteiten? Teveel strategie-elementen veroorzaken een berg werk, maar weinig resultaten.

De uiteindelijke focus moet liggen op het accentueren van je sterke punten en het meten van succes, eerder dan het oplossen van een zoveelste crisis en wegwerken van zwakke punten. Alleen door je focus te leggen op de juiste elementen van jouw markt, product, dienst en mensen, creëer je de mogelijkheden om te overleven. En groter is niet noodzakelijk beter als startup! Wees de beste in jouw specifieke niche, en je kunt de wereld veranderen 🙂