Iedere freelancer droomt ervan kwalitatief werk op het afgesproken tijdstip af te kunnen leveren, en liefst met de minste inspanning. Helaas zijn er velen die na een tijd verkeerde prioriteiten beginnen te stellen, en dus afwijken van het vroeger opgestelde plan, veelal door goedbedoelde maar onnodige ‘afwijkingen’.  De volgende tien principes kunnen je helpen op het rechte pad te blijven:

Overdenk, plan en documenteer je zakelijke activiteit.

Start je bedrijf niet impulsief vanuit het hoofd, maar stel eerst een gedocumenteerd ondernemingsplan op. Vele mensen denkel dat een ondernemingsplan enkel voor beleggers belangrijk is, maar het zorgt ervoor dat je nadenkt over noodzakelijke dingen zoals kosten/baten, tijdschema’s, jouw bedrijfsmodel en groeimogelijkheden.

Accentueer jouw sterke punten, en schakel hulp in voor de mindere punten.

Probeer niet voortdurend bezig te zijn met onderdelen waarin je zwak bent ; ga in de plaats op zoek naar teamleden die de vaardigheden hebben die jij mist. ‘k Weet het – “wat je zelf doet…” Maar echt: doe niet alles zelf. Herken wanneer het tijd is om een expert op een ander vlak in te schakelen om de opdracht af te krijgen, en leer daaruit. Zo ontstaat er ook een interessant netwerkje van experten.

Doe enkel waarvan je houdt.

Bepaal wat er voor jou belangrijk is, zowel in het leven als in je werk. Zet eens je prioriteiten op een rij, en kies er één uit waar je je dan volledig op toe legt. Zo krijg je gegarandeerd dingen gedaan, en het is nog leuk ook.

Bouw een netwerk uit met waardevolle relaties.

Bouw een netwerk uit van bruikbare zakelijke contacten. Hou het daarbij niet oppervlakkig – denk eraan: “geven” is de beste en snelste weg om een relatie te versterken. Connecteer met ervaren mensen van alle niveaus (mensen waarmee er een klik is, en waarvan je kunt leren).

Zeg gewoon “neen” tegen wat afwijkt van je doel.

Durf grenzen te stellen. Stop met multitasken, groepeer soortgelijke opdrachten. Vergeet niet te delegeren naar teamleden of mensen in je netwerk, en onthou het 80/20 Pareto-principe: in de meeste gevallen komen 80% van de resultaten voort uit 20% van de acties.

Stel nooit uit.

Uitstel is afstel. Het vermindert de effectiviteit enorm. Heb je een gròòt project waar je tegenaan kijkt? Breek het in hapklare brokken, zet kleine mijlpalen, en begin eraan. Doordat je steeds een eindstreep voor je ziet, zal het een stuk makkelijker zijn om het werk effectief aan te pakken.

Omarm technologie.

Maak gebruik van technologie om zoveel mogelijk dingen die teveel tijd in beslag nemen te automatiseren. Hergebruik zoveel mogelijk in plaats van steeds opnieuw uit te vinden. Pas op, waak er ook voor dat je niet de slaaf wordt van machines. Jij blijft bepalen wanneer je je mail leest of een evenement in je agenda zet, niet je computer!

Blijf het onderscheid zien tussen “dringend” en echte noodgevallen.

Negeer (of geef lagere prioriteit aan) meedogenloze “dringend! dringend!” roepers: doemdenkers, pessimisten, mensen die door hun manier van doen altijd “negatieve dringendheid” veroorzaken. Timmer gestaag verder, zorg dag-per-dag voor vooruitgang aan je projecten, en dump voortdurend taken die geen echte toegevoegde waarde bieden. Bepaal zélf wat dringend is.

Geef meer aandacht aan afwerking dan aan hoeveelheid uren gewerkt.

Veel ondernemers vinden het aantal uren dat ze werken belangrijker dan het aantal taken dat ze afgewerkt hebben. Wil je productiever zijn? Ga op zoek naar manieren om gewenste resultaten kwaliteitsvol te bereiken in zo kort mogelijke tijd, waardoor je meer gedaan krijgt.

Oefen je in het ‘lezen’ van mensen en organisatiestructuren.

De mensen rondom jou hebben sterktes en zwaktes waarvan je zo goed mogelijk moet proberen gebruik van te maken. Effectief samenwerken met andere individuen bereikt immers meer dan één persoon kan verwezenlijken. Dit is ook zo wanneer je met grotere bedrijven werkt. Probeer snel in te schatten wie de juiste persoon is om je doel vlot te bereiken, en schakel die in.

 

Volg bovenstaande principes, en je zal snel merken dat je meer grip krijgt op je zaak én je leven. Je zal je focus kunnen houden op dingen die  je zaak vooruit drijven, waardoor je vanzelf ook vrolijker wordt in het dagelijks leven. De uitdaging is gewoon ervoor te zorgen dat je jezelf niet voor de voeten loopt 🙂