WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

BARNS 10 jaar

WEBSITES
EN E-SHOPS
MET IDENTITEIT

Wat is warm-up cache?

Warmup-cache is ontworpen om de uitvoeringstijden van de eerste query’s die op een database worden uitgevoerd, te verminderen. Dit wordt gedaan door de cache van de databaseserver vooraf te laden met databasepagina’s waarnaar werd verwezen de laatste keer dat de database werd gestart.

Het verwarmen van de cache kan de prestaties verbeteren wanneer dezelfde of vergelijkbare query’s worden uitgevoerd op een database elke keer dat deze wordt gestart.